คลังสื่อ

right solutions for your success
ข่าวสาร BY UCS
UCS ได้รับการการรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2018 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด ผู้ให้บริการวางระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 20000-1:2018 จาก Auditor ภายนอก และได้รับการการรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2018 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แสดงให้เห็นศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ

บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด  นำเข้าและจัดจำหน่ายระบบสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร ให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ทั่วประเทศไทย ต่อเนื่องมากว่า 50 ปี อีกทั้งยังจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสารสนเทศและโทรคมนาคม โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและบุคลากรที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ โดยมีธรรมาภิบาลต่อลูกค้าทุกท่านอย่างเท่าเทียม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กร ให้เติบโตสู่ตลาดโลกในภายภาคหน้าได้อย่างมั่นคง จึงได้มีการนำระบบมาตรฐานบริหารงานคุณภาพระดับสากล ISO 20000-1:2018 มาใช้ในการดำเนินกิจการ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

นับจากที่บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด ได้มีการนำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 20000-1:2018 มาใช้ในการบริหารงานในองค์กร ทางบริษัทก็ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2018 มาอย่างต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจในสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้

27/07/2022
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเข้าติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเล (VHF) ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

26 พฤษภาคม 2565 นายวิระ ทองประไพ อนุกรรมการฯ และ นางสุวิชา บุญช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะกรรมการจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เข้าติดตามผลการดำเนินงาน โครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเล (VHF) ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทยตามมาตรฐาน IMO (International Maritime Organization) ตามวาระการประชุม ณ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายสมศักดิ์ วังเอี่ยมเสริมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษาสื่อสารไร้สาย และ นายวีรศักดิ์ มหิสรากุล ผู้จัดการส่วนบริหารและปฏิบัติการธุรกิจวิทยุคมนาคม ระบบวิทยุเรือ เจ้าหน้าที่จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเสนอและตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการฯ

 

ซึ่งบริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด (UCS) ในฐานะผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบ Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) ในประเทศไทย ให้กับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited: NT) ภายใต้โครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเล (VHF) ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทยตามมาตรฐาน IMO (International Maritime Organization) ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว

โครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเล (VHF) ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทยตามมาตรฐาน IMO (International Maritime Organization) มีจุดประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและประกาศข่าวแจ้งเตือนไปยังเรือเดินทะเล ตามวัตถุประสงค์ของ IMO ในการรักษาความปลอดภัยในการเดินเรือและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยศูนย์ปฏิบัติการวิทยุเรือ หรือ Bangkok Radio ภายใต้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการระบบ Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์

 

29/06/2022
UCS รับมอบรางวัล “Outstanding Solution Sales Award 2021” จาก Acer Thailand

นายสุพิชช์ อังศวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด (UCS) ได้รับเกียรติจากทาง Acer Thailand รับมอบรางวัล Outstanding Solution Sales ทำยอดขายเติบโตสูงสุดในสินค้ากลุ่มโซลูชั่น ในงาน Acer Partner Award 2021 ถือเป็นความสำเร็จร่วมกับ Acer ที่ภาคภูมิใจ UCS ขอขอบคุณความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ลูกค้าและ Partner ทุกท่านมอบให้เสมอมา

 

27/06/2022
UCS งานจัดแสดงโครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเล (VHF)

25 กุมภาพันธ์ 2565 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมสัมมนาและนิทรรศการผู้รับทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม โรงแรม เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอนิทรรศการแสดงผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โดย บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด ในฐานะคู่สัญญากับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (National Telecom : NT) จัดแสดงโครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเล (VHF) ให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของประเทศไทยตามมาตรฐาน IMO (International Maritime Organization) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของวิทยุเรือเดินทะเล สาธิตการทำงานของเครื่อง VHF และยังมีการบรรยายโครงการปรับปรุงวิทยุเรือเดินทะเลให้แก่คณะกรรมการกองทุนฯ รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมงานได้ฟังเช่นกัน

24/06/2022
UCS จัดงานแสดงการทำงานของระบบ Anti Drone

23 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จัดงานแสดงการทำงานของระบบ Anti Drone ณ สนามบินเล็ก ทหารอากาศ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักระบบการทำงานและประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโซลูชันที่จักรวาลฯ มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต ซึ่งภายในงานได้ปฏิบัติตามระเบียบและมาตรการการจัดงาน ให้ผู้เข้าร่วมทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน เพื่อความปลอดภัย

24/06/2022